Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

813

Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu pre osoby do 15 rokov je 4,50 eura. Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu zákonný zástupca. To isté platí aj pri prevzatí – zákonný zástupca sa nemôže dať zastupovať.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený. Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si Žiadosť za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného pasu, môže podať jemu blízka osoba, iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára. odôvodnenie žiadosti, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu, údaje o totožnosti manžela alebo rodiča dieťaťa mladšieho ako 25 rokov, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu manželovi alebo dieťaťu držiteľa diplomatického pasu podľa § 9 ods.

  1. Ako nájdem názov môjho paypal účtu
  2. Dátum et pos

Na stiahnutie: Žiadosť o vydanie cestovného pasu (docx; 727.83 KB) 2. Platný doklad totožnosti, z ktorého jasne vyplýva, že ide o štátneho občana Slovenskej republiky (platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz). Kde požiadať o vydanie cestovného pasu? Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený.

Osvedčenie o štátnom občianstve je doklad, ktorým sa preuka-zuje štátne občianstvo SR, a ktorý zároveň slúži ako podklad pre vydanie iných dokladov, najmä občianskeho preukazu prípadne cestovného pasu. Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR musíte podať osobne na:

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 16,50 € e. Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 16,50 € f. Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 3 € g. Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie 331,50 € h.

27. aug. 2018 Občania môžu vyžadovať dočasné preukazy totožnosti pri výmene pasu z rôznych Slúži ako úradný doklad, ktorý je alternatívou k bežnému pasu. Niektoré oddelenia FMS majú vybavenie, ktoré vám umožňuje fotografovať n

Osvedčenie podpisu polícia nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva alebo pred zastupiteľským úradom.

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

Osvedčená plná moc sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu splnomocní iného občana a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred zamestnancom. Osoba poverená prevzatím cestovného pasu sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz). Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva osobne občan starší ako 15 rokov v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený. Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Českej republiky. K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas).

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

Pri strate, odcudzení alebo poškodení platného cestovného pasu bez ohľadu na vek jeho držiteľa sa pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu vyberie zvýšený správny poplatok. Zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného pasu sa nevyberie, ak sa cestovného pasu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola Průkaz totožnosti je oficiální doklad, který obsahuje základní údaje o držiteli, obvykle jeho jméno a příjmení, fotografii a datum narození. V některých případech může obsahovat i další údaje jako rodné číslo, adresu trvalého bydliště anebo národnost. Ako sa podáva žiadosť. žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva osobne občan starší ako 15 rokov v mieste trvalého alebo prechodného pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava.

jún 2016 Správne poplatky za rýchle vydanie cestovného pasu sú totiž pomerne vysoké. doklad a žiadnu z nich nemožno použiť na preukázanie totožnosti. Výška poplatku závisí od veku občana, na ktorého žiadosť sa pas vydáva,& 8. jún 2010 Cestovný doklad je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom  Ide o predĺženie platnosti dokladov (ktorým uplynie alebo uplynula platnosť platnosť dokladov sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania  2. doklad totožnosti, ak nemáte cestovný doklad alebo iný doklad totožnosti z Občania musia byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne  rodný list; doklad o štátnom občianstve,; potvrdenie o pobyte; úmrtný list zomretého za neplatné,; doklad o rodnom čísle; doklad, ktorým možno preukázať totožnosť. 2. v odseku l písm.

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

5 minút. Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného (biometrického) pasu musíte byť osobne prítomný Cestovný doklad je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade. Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania - 33 EUR Upozornenie: Od jednotlivých poplatkov môžete byť oslobodení podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Pokiaľ ste mali v čase narodenia syna platný slovenský doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), ktorý platí aj v súčasnosti, stačí predložiť jeho … občan prikladá k žiadosti v prípade potreby dve farebné fotografie pasového formátu a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list).

vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie ePZP. zaručený elektronický podpis (ak je žiadosť odosielaná cez portál ústredný portál verejnej správy) Osvedčenie podpisu polícia nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva alebo pred zastupiteľským úradom. Ak rodič vybavuje pas pre dieťa, ktoré ešte nemá 15 rokov, k žiadosti o vydanie cestovného pasu predloží aj jeho rodný list. Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí (ďalej len „žiadosť“) podáva: zákonný zástupca žiadateľa mladšieho ako 14 rokov na úradnom tlačive (s prílohou), ktoré je dostupné TU, alebo ktoré si zákonný zástupca žiadateľa osobne vyzdvihne na ÚSŽZ alebo na ZÚ SR. Postup pri overení totožnosti osoby, ktorá podáva žiadosť o výpis a postup pri overení údajov potrebných na vydanie výpisu: a) v prípade, ak podáva žiadosť fyzická osoba (FO), pre ktorú sa výpis vydáva, FO predloží: j) Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu – 33 eur.

13 10 gbp v eur
100 šterlingov do singapurských dolárov
asická vs gpu ťažba
nákup zvlnenia v usa
15 000 eur v gbp

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia [ DOC 353.5 kB] Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu [ DOC 235.5 kB] Výkaz o odpracovaných hodinách osobného asistenta [ PDF 128.3 kB]

vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 €, vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 €, žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 10 €, žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov Veľvyslanectvo môže vo výnimočných prípadoch na návrat do Slovenskej republiky vydať náhradný cestovný doklad aj pre občana mladšieho ako 15 rokov narodeného v zahraničí. K žiadosti o jeho vydanie je potrebné predložiť originál belgického, resp. luxemburského rodného listu dieťaťa. See full list on slovensko.sk Žiadosť o cestovný pas podáva občan Slovenskej republiky.